Karting-lisenssien gradet vaihtuneet kaudelle 2022

FIA muutti kansainvälisten lisenssien grade-merkintöjä. Muutokset koskevat etenkin kartingin gradeja, ja ne ovat astuneet voimaan kaudesta 2022 alkaen.

Kartingin entiset kansainvälisten lisenssien gradet C-junior, C-restricted, C-senior, B ja A ovat poistuneet. Nämä gradet on korvattu kaudesta 2022 alkaen kirjaimilla G, F ja E.

Samalla muuttui kartingin kansallisen tason gradet. Kansallisen tason kaksi alinta gradea D ja E poistuivat käytöstä, ja niiden tilalle tuli kansallinen grade H.


Kotimaassa on nyt käytössä FIA:n gradeja vastaavat H, G, F ja E.

KV-lisenssien gradejen myöntämiskriteerit ovat pysyneet ennallaan.
Tarkemmat FIA:n KV-lisenssien myöntämiskriteerit löytyvät TÄSTÄ.
 

MUUTOKSET:
UUSI: kansallinen Grade H (korvaa vanhat kansalliset gradet E ja D)
UUSI: kansallinen Grade G + KV Grade G (vanha C-junior)
UUSI: kansallinen Grade F + KV Grade F (vanha C-restricted)
UUSI: kansallinen Grade E + KV Grade E (vanha C-senior, B ja A)

Isoin muutos kartingin gradeissa on se, että entiset C-senior-, B- ja A- gradet kuuluvat kaikki nyt samaan kartingin korkeimpaan grade E:hen.

Muutoksen takana on FIA:n tarkoitus selkeyttää lisenssien grade-järjestelmää kartingin ja rata-ajon välillä. Näin nykyään grade-kirjaimet muodostovat loogisen jatkumon kartingista rata-ajoon.

KV Grade A (Rata-ajo)
KV Grade B (Rata-ajo)
KV Grade C (Rata-ajo)
KV Grade D (Rata-ajo)
KV Grade E (Karting)
KV Grade F (Karting)
KV Grade G (Karting)

Alla taulukot havainnollistamaan nykyistä grade-järjestelmää ikärajoineen ja siihen tulleita muutoksia.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close